Hầu đồng- Nét văn hóa tâm linh người Việt- Nghi lễ trong tín ngưỡng thờ Mẫu

Hầu đồng (Lên đồng) là một nghi thức trong hoạt động tín ngưỡng dân gian của nhiều dân tộc, trong đó có Việt Nam. Về bản chất, đây là nghi thức giao tiếp với thần linh, người cõi âm thông qua các “cô đồng”, “bà cốt” hoặc “cậu đồng”.

Việc lên đồng, hầu đồng là để cho con người ta cầu ban được sức khỏe, tài lộc. Khi thanh đồng thì lúc đó mình đóng vai trò trung gian giữa con người và thần linh, thường được gọi là “cái ghế của thánh”, là nơi để thánh ngự vào.

Đạo Mẫu là hướng đến cuộc sống an lành, hết sức đời thường, thực tế mà bất cứ thời đại nào cũng có. Do vậy, xã hội càng hiện đại bao nhiêu thì đạo Mẫu lại càng phát triển bấy nhiêu. Được biết hiện nay ở một số trường đã đưa môn hầu đồng thành một môn học trong tín ngưỡng dân gian, điều đó hoàn toàn là phù hợp và đúng đắn. Tuy nhiên, cái gì cũng có tính hai mặt. khi con người quá mong muốn cầu xin “lộc” để thuận lợi cho mình thì lại càng dễ bị lợi dụng, nhất là trong tín ngưỡng càng dễ bị lừa.

Chính vì thế cần hiểu rõ, hiểu đúng bản chất của sự việc, tránh để mọi việc trở nên cực đoan. Hầu đồng là để yên căn, yên số, yên bản mệnh, xin sự an lành của chính mình chứ không phải là nơi xin “lộc, lá”. Mọi người hiểu nhầm vấn đề thành “buôn thần bán thánh” là do mọi người khi bị lợi dụng hoặc hiểu sai vấn hầu sẽ có những ý nghĩ như thế.

Hiện nay, UNESCO đang xem xét để công nhận đạo Mẫu là di sản sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Việt Nam. Chắc chắn hầu đồng là một nét đẹp văn hoá tín ngưỡng cần bảo tồn và phát huy. Đạo Mẫu từ là tín ngưỡng của người làm nông nghiệp cầu sự sinh sôi nảy nở chuyển sang thương mại và cầu mong cái tài, cái lộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0966625551