Tấm chống ám khói 41×123 Phúc Lộc Thọ Hán

0966625551