LVH-Tấm chống ám khói bàn thờ 41×81 màu vàng chữ Hán

420.000

Tấm chống ám khói bàn thờ 41×81 chữ Phúc Lộc Thọ tiếng Hán phù hợp với bàn thờ treo hoặc tủ thờ sáng màu có từ 1 đến 3 bát hương và chiều dài lớn hơn 81cm

0966625551